Nusta Mesa

Terug naar Nusta Karpay

De Nusta Mesa is een mesa met khuya’s (medicijnstenen) verbonden met de Nusta’s.

Voordat de Nusta Karpay naar het westen kwam hebben de Paqo’s uit Q’ero, Don Mariano, Doña Maria, Don Alejandro en Don Claudio, zeven heilige plaatsen bezocht in de Andes in Peru waar de Nusta’s heel sterk aanwezig zijn. Op elke heilige plaats hebben zij zich verbonden met de specifieke Nusta van die plek en hebben zij zich opengesteld om een khuya (medicijnsteen) te ontvangen. Tijdens deze reis heeft iedere Paqo een medicijnbundel gecreëerd: de Nusta Mesa

Als je de Nusta Karpay hebt ontvangen, kun je tijdens de blossoming (of later) zelf een Nusta Mesa creëren door naar plaatsen te gaan waar jij sterke verbinding voelt met de specifieke Nusta en je daar open te stellen om een khuya te ontvangen.
Traditionele plaatsen om naartoe te reizen zijn natuurlijk in Peru, maar niet iedereen is in de gelegenheid om naar Peru te reizen. Het gaat er bij het werken met de Nusta ook juist om ze te verbinden met de plaats waar je woont, met jouw land en de krachtplekken.

Het advies van Don Mariano is om je zelf samengestelde en ontvangen Nusta Mesa met khuya’s uit je eigen land in te laten wijden door iemand met een Nusta Mesa met khuya’s van de heilige plaatsen uit Peru.

De workshop ‘Werken met de Nusta Mesa’: Tijdens die dag zal er met de Nusta Mesa gewerkt worden en is er ook ruimte om je Nusta Mesa in te wijden.